Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Gentofte for SF

Hvem er jeg?

Jeg er 56 år, cand.mag. i Samfundsfag og Eskimologi fra Københavns Universitet.

Jeg er født og opvokset i Gentofte og mor til tre halvvoksne drenge.

Til daglig er jeg specialkonsulent på Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering, hvor jeg arbejder med evalueringer og analyser. Jeg er også tillidsrepræsentant, og har været det sammenlagt i ca. 15 år - også på min tidligere arbejdsplads, Danmarks Evalueringsinstitut.

Jeg har altid været engageret i verden omkring mig, helt siden jeg som 14-årig blev aktiv i miljøorganisationen NOAH. Jeg har også været aktiv i Natur & Ungdom, og i ti år i nullerne var jeg bestyrelsesmedlem og senere formand for Naturfredningsforeningen i Gentofte. 

Du kan læse Villabyernes store portrætartikel fra 6. oktober 2021 her. (Det er den, der også er billede af nedenfor.)

Og længere nede kan du se en masse læserbreve, jeg har skrevet :-)

Hvad vil jeg i kommunalbestyrelsen?

Jeg vil arbejde for SF's røde og grønne mærkesager! 

Jeg er især optaget af 

  • at vi skal have de højeste krav og standarder til bæredygtigt byggeri 
  • at vi skal tænke natur, miljø og biodiversitet ind i al fysisk planlægning i kommunen
  • at vi skal tilbage til tidligere tiders høje arkitektoniske standarder
  • at Vangede bymidte og Jægersborg - området omkring biblioteket - trænger til et æstetisk løft og nye initiativer for butikshandelen
  • en boligpolitik der giver en mere mangfoldig boligsammensætning og har fokus på plads til børnefamilier
  • at vi husker, at det ikke er alle i Gentofte, der er rige og ressourcestærke
  • at medarbejderne i vores skoler og institutioner - lærerne, pædagogerne, sosu'erne, hjemmehjælperne, sygeplejerskerne og socialrådgiverne - har plads til at udfolde deres faglighed og skabe kvalitet for eleverne, børnene, patienterne, borgerne.
  • at nærdemokratiet og borgerinddragelsen godt kan tåle et nøk opad. 

Jeg sidder i Økonomiudvalget, Byplanudvalget og Børneudvalget, og jeg er med i opgaveudvalget om New European Bauhaus i Gentofte.

SF Gentofte Kommunalvalg Kommunalbestyrelse spidskandidat cykel trafikstøj ældre

demokrati mandater repræsentation opgaveudvalg Gentofte Kommune velkommen borgmester samarbejde kommunalpolitik demokrati
Arkitektur byggetilladelse helhedsvirkning lokalplan

Gentofte trafik trafikstøj støj hastighedsbegrænsning sænk farten halvandet minut

Villabyerne, 4. november 2020

medarbejderindflydelse corona læring

Villabyerne 13.01.2021