Jeg har skrevet en række bøger og rapporter om Grønlands-relaterede emner

BYGDEN I DISKOBUGTEN (Gyldendal 1992) er en bog om Akunnaaq, hvor jeg har boet og arbejdet som timelærer et år i slutningen af 1980'erne. Bogen fortæller bygdens historie, baseret på alle de skriftlige kilder jeg har kunnet opstøve og mundtlige beretninger af to af bygdens ældste. Så fortæller den om hverdagen, årstiderne, menneskene og hundene i det år jeg selv boede der, og til sidst kan man læse om Hjemmestyrets bygdepolitik og fremtidsudsigterne, som de tog sig ud dengang. Bygden er fortsat beboet i dag, omend med færre mennesker end for tyve år siden.

FORVALTNING I FORANDRING (sammen med Bente Hamann, Atuakkiorfik 1990) handler om Hjemmestyrets forvaltning i organisationsteoretisk belysning og om udfordringerne i at omplante en dansk embedsmandskultur og -tankegang til grønlandske forhold. Den er tyve år gammel, men siges (desværre) at være aktuel endnu.

QANOQ er en undervisningsbog til begynderundervisning i grønlandsk. Den er kommet i en ny udgave (Ilinniusiorfik 2013). Bind 2 er kun udkommet i en manuskriptudgave.

Tre af mine udgivelser er rapporter jeg har udarbejdet for den Grønlandske Retsvæsenskommission på basis af omfattende undersøgelser i Grønland:

I KREDSRETTEN gør på basis en omfattende interviewundersøgelse rede for hvordan mennesker, der har været for retten - enten som tiltalte eller som parter i civile sager - har oplevet det. Om de har forstået hvad der er foregået og om de har respekt for dommen. I alle de undersøgte sager er også de øvrige deltagende, dommere, anklagere, bisiddere (forsvarere) også interviewet. Undersøgelsen viste at befolkningen i høj grad havde tillid til kredsretterne, men at dommerne havde brug for at få styrket deres fundament gennem uddannelse. Dette blev en del af kommissionens grundlag for at bevare det særlige grønlandske system med indfødte lægdommere (fremfor udefrakommende, dvs. danske, jurister), men også for at iværksætte en bedre uddannelse af dommerne.

ANSTALT - TILSYN - PENSION handler om hvordan de domfældte, der er idømt en af de tre foranstaltninger - oplever dette. Undersøgelsen satte blandt andet fokus på Kriminalforsorgens vanskelige arbejdsbetingelser og det forhold at det er stærkt problematisk når de indsatte ikke får arbejde i byen som forudsat, men er nødt til at opholde sig hele dagen i anstalterne, hvor der ingen beskæftigelsesmuligeheder er. Den er også kommet i engelsk oversættelse i serien Meddelelser om Grønland.

FLERGANGSKRIMINELLE er baseret på en registerundersøgelse, hvor de 60 personer der på det tidspunkt havde mere end 10 domme noteret i kriminalregisteret, er undersøgt nøje gennem deres sagsmapper. Undersøgelsen skulle kortlægge eventuelle mønstre i kriminaliteten med henblik på at forbedre forebyggelsesarbejdet.

DRENGELIV handler ikke om Grønland, og det er ikke mig, der har skrevet den - det har Svein Ole Sataøen, men jeg har oversat den fra nynorsk og bearbejdet den til danske forhold.