Tegninger til formidling

Jeg synes det kan være meget givende at bruge tegninger til at understøtte pointerne i oplæg og i forbindelse med møder, interview og lignende. På en effektiv og afvekslende måde kan man gøre det klart, hvad man taler om. Her kan du se nogle eksempler. De tre øverste er brugt som illustrationer til et oplæg om skoleledelse. 

Skoleledelse Skoleledelse Skoleledelse

Undervisningsevaluering

Cirklen illustrerer den ideelle proces, hvor man planlægger sin undervisning (eller sit arbejde i det hele taget) øverst til højre, udfører den (nederst til højre), evaluerer den (nederst til venstre) og bearbejder resultaterne af evalueringen (øverst til venstre). Det afgørende er så, at cirklen sluttes ved at evalueringen får betydning for tilrettelæggelsen af det næste forløb.

Niveauer i uddannelsesevaluering

Tegningen illustrerer at evaluering kan foretages på flere niveauer. Der kan være tale om en evaluering af, hvordan love og politikker implementeres (den øverste, orange pil), hvordan samarbejdet mellem lovgiver og uddannelsesinstitutioner fungerer (den nederste orange pil), hvordan samarbejde og strukturer på institutionerne virker (den blå platform) og hvordan undervisningen fungerer (den lyseblå platform).

Forældresamarbejde

Når pædagoger skal samarbejde med forældrene, er det vigtigt at de er opmærksomme på ikke bare at betragte forældrene som en homogen gruppe. Tegningen her skal bruges i et oplæg til at illustrere denne pointe, og også til at understøtte en tankegang om børnenes trivsel i dagsinstitutionen er et fælles ansvar for forældre og pædagoger (øverst i højre hjørne). Når tegningen bruges i et oplæg, kommer der forklarende pile og cirkler på, for at vise sammenhængene.